Rambler's Top100
ЗАКОН

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.11.2006 р. № 1344 "Про визначення інформації, яка належить до інсайдерської"

Законодатель: Верховная Рада

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2007 р.

за N 50/13317

Про визначення інформації,

яка належить до інсайдерської

Відповідно до пункту 4 статті 44 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити, що до інсайдерської інформації належить інформація, передбачена пунктами 1.1-1.3 цього рішення, до моменту її офіційного оприлюднення шляхом, передбаченим законодавством.

1.1. Такі відомості, що містяться в річній інформації про емітента:

господарська та фінансова діяльність емітента;

річна фінансова звітність.

1.2. Такі відомості, що містяться в квартальній інформації про емітента:

господарська та фінансова діяльність емітента;

квартальна фінансова звітність.

1.3. Відомості про особливу інформацію про емітента:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій;

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

зміна складу посадових осіб емітента;

зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

рішення вищого органу емітента про припинення або банкрутство емітента.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрану М.І. забезпечити:

подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності з 1 жовтня 2007 року.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.