Rambler's Top100
ЗАКОН

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 221 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки підприємств суднобудівної промисловості шляхом здешевлення кредитів"

Законодатель: Кабинет Министров

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки підприємств суднобудівної промисловості шляхом здешевлення кредитів, що додається.

2. Міністерству промислової політики затвердити в установленому порядку в місячний строк Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів підприємств суднобудівної промисловості.

ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки підприємств суднобудівної
промисловості шляхом здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінпромполітики за програмою “Державна підтримка підприємств суднобудівної промисловості через механізм здешевлення кредитів” (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємствами суднобудівної промисловості (далі — виконавці проектів) на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію основних виробничих фондів зазначених підприємств.

3. За рахунок бюджетних коштів виконавцям проектів відшкодовується сума сплачених ними відсотків за користування середньостроковими (до трьох років) і довгостроковими (до п’яти років) кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше ніж відсоткова ставка за кредитами, залученими виконавцями проектів.

Відшкодування здійснюється за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків, залученими виконавцями проектів, не перевищує 1,8 облікової ставки Національного банку, що діє на дату укладення кредитного договору.

4. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитами комерційних банків та інших фінансових установ.

5. Відбір інвестиційних проектів здійснюється на конкурсній основі у порядку, затвердженому Мінпромполітики за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

6. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів повинен містити такі вимоги:

1) до інвестиційного проекту:

відповідність проекту критеріям відбору;

максимальна ефективність використання бюджетних коштів;

ефективність проекту (обсяг прибутку, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);

наявність договору про наміри кредитування проекту, укладеного між виконавцем проекту і банком;

наявність висновку комплексної державної експертизи проекту;

2) до виконавця проекту:

включення до переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1256 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3299);

провадження господарської діяльності протягом не менше ніж двох років;

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;

відсутність заборгованості перед державним бюджетом за залученими кредитами, а також із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

достатність обігових коштів для забезпечення поточної діяльності;

виконання зобов’язань щодо погашення та обслуговування кредиту;

часткове фінансування інвестиційного проекту.

7. Мінпромполітики укладає з виконавцем проекту — переможцем конкурсу договір про здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інвестиційних проектів, форма якого затверджується Мінпромполітики за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

8. Щомісяця до 7 числа наступного звітного періоду виконавець проекту подає Мінпромполітики документи, зазначені в укладеному згідно з пунктом 7 цього Порядку договором, що підтверджують погашення кредитів та відсотків за користування ними, а в грудні — до 25 грудня.

9. Мінпромполітики здійснює відшкодування сплачених виконавцем проекту відсотків за користування кредитом на підставі копії платіжного доручення про сплату відсотків за користування кредитом, нотаріально засвідченої копії кредитного договору, укладеного з банком, довідки банку про надання кредиту, довідки-розрахунку банку про сплату суми відсотків за користування кредитом у відповідний період і довідки-розрахунку банку про сплату суми компенсації за залученим кредитом у відповідний період.

Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

Видатки на проведення компенсаційних виплат здійснюються Мінпромполітики в установленому порядку на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, шляхом перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунка Мінпромполітики як головного розпорядника бюджетних коштів на поточний рахунок виконавця проекту, відкритий в установі банку.

10. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.