Rambler's Top100
ЗАКОН

Закон України “Про особливості приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча”

Законодатель: Верховная Рада

Приватизація пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (далі — ВАТ ММК імені Ілліча), здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 1. Мета Закону

Згідно з цим Законом метою приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:

 • досягнення максимального економічного ефекту від приватизації шляхом концентрації власності на акції у господарському товаристві, заснованому не менш як 50 відсотками працівників ВАТ ММК імені Ілліча;
 • збільшення надходження коштів до Державного бюджету України;
 • забезпечення захисту прав та інтересів держави та працівників ВАТ ММК імені Ілліча;
 • підвищення конкурентоспроможності ВАТ ММК імені Ілліча.

Стаття 2. Особливі принципи приватизації

Особливими принципами приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:

 • пріоритетне право закритого акціонерного товариства "Ілліч-Сталь", до складу якого входить не менш як 50 відсотків працівників ВАТ ММК імені Ілліча, на придбання пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, за ринковою вартістю;
 • продаж пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, у розстрочку з урахуванням відсотків у розмірі облікової ставки Національного банку України;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

Стаття 3. Об'єкт приватизації

Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча на день набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Суб'єкти приватизації

Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:

 • Фонд державного майна України;
 • закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь", засноване не менш як 50 відсотками працівників ВАТ ММК імені Ілліча (далі — Покупець).

Стаття 5. Порядок приватизації

Порядок приватизації передбачає:

 • визначення Фондом державного майна України вартості пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча. Вартість пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, визначається як середня ціна покупки акцій ВАТ ММК імені Ілліча в Першій фондовій торговельній системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості акцій;
 • продаж пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, Покупцю шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Стаття 6. Істотні умови договору купівлі-продажу пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча

Істотними умовами договору купівлі-продажу пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:

 • здійснення програм технічного переозброєння виробництва та впровадження прогресивних технологій;
 • здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної цілісності виробництва та технологічних циклів;
 • вимоги щодо збереження робочих місць;
 • вимоги щодо утримання об'єктів соціально-побутового призначення;
 • заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони довкілля;
 • ціна пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча;
 • порядок розрахунків за пакет акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча;
 • порядок і умови застосування санкцій за порушення умов договору;
 • порядок та умови розірвання договору;
 • інші умови, що вважаються сторонами договору істотними.

Стаття 7. Порядок оплати пакета акцій ВАТ ММК імені Ілліча

Оплата за придбаний пакет акцій здійснюється в два етапи:

 • 50 відсотків вартості пакета акцій Покупець сплачує протягом 30 календарних днів після підписання відповідного договору купівлі-продажу;
 • решта суми вартості пакета акцій сплачується в порядку, визначеному договором купівлі-продажу, протягом шести місяців з дати його підписання, з урахуванням відсотків у розмірі облікової ставки Національного банку України за відповідний період.

У разі несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу договір може бути розірваний у судовому порядку.

Повернення пакета акцій у державну власність та повернення Покупцю сплачених коштів провадиться відповідно до законодавства про приватизацію.

Стаття 8. Використання коштів, отриманих від продажу пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча

Кошти, отримані від продажу пакета акцій ВАТ ММК імені Ілліча, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються відповідно до законів України про Державний бюджет України та про Державну програму приватизації.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін від дня набрання чинності цим Законом:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 • забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
 • відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 2 листопада 2000 року

N 2085-III

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.