Rambler's Top100
ЗАКОН

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 37" Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України"

Законодатель: Кабинет Министров

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України.

Установити, що головою Ради є Прем’єр-міністр України, який затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити Положення про Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України, що додається.

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України

1. Рада інвесторів (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо формування державної інвестиційної політики, зокрема механізму державно-приватного партнерства;

участь у розробленні та проведенні експертизи проектів окремих нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності;

надання обґрунтованих пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток пріоритетних галузей економіки, а також адміністративно-територіальних одиниць;

надання аналітичної, інформаційної допомоги державним органам, установам та організаціям з питань, пов’язаних з її діяльністю;

сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати до розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії.

5. Рада утворюється у складі голови, двох його заступників, керівника секретаріату та членів Ради.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Рішення про проведення засідання приймає голова Ради, а в разі відсутності голови — один із заступників за його дорученням.

Засідання Ради веде її голова або за його дорученням один із заступників.

Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як половина її членів.

Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти.

7. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Підписаний протокол надсилається усім членам Ради.

8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює її секретаріат, керівником якого є Міністр економіки.

Склад секретаріату затверджує голова Ради за поданням керівника секретаріату.

10. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.